ALGEMENE VOORWAARDEN


Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn van toepassing de Uniforme Voorwaarden Horeca ( U.V.H.). Deze voorwaarden kun je vinden op de website van de Koninklijke Horeca Nederland.