Over ons


Hotel de Beyaerd is onderdeel van EHM Group. Gedreven, energierijk en inspiratievol. Drie woorden die het beste passen bij de passievolle wijze waarop de professionals van EHM Group zich inzetten bij hun belangrijkste passie: hospitality. Tot het portfolio van EHM Group behoren wellnessresort Thermae 2000 in Valkenburg, het in Arnhem gelegen Hotel Haarhuis en de eveneens in Arnhem gelegen Koepelgevangenis. Het exclusieve hotelplatform QL Hotels & Restaurants, met meer dan 120 luxe hotels in 9 Europese landen en investeringsmaatschappij Hera HRI zijn zelfstandig opererende dochtermaatschappijen binnen EHM Group.

Hotel De Beyaerd (blok).jpg

Ros beiaard

Veluwe Hotel De Beyaerd is vernoemt naar Ros Beiaard, een folkloristisch paard uit de sage van de Vier Heemskinderen.

De Vier Heemskinderen

Ridder Aymon was een trouwe leenman van Karel de Grote. Hij zou getrouwd geweest zijn met Aye, een zus van Karel. Zij schonk haar echtgenoot vier zonen: Ritsaert, Writsaert, Adelaert en Reinout. Van het viertal was Reinout de sterkste. De vier zonen kregen van hun vader, naar oude traditie, elk een paard als geschenk. Reinout was echter zo sterk, dat hij zijn rijdier per ongeluk doodde. Toen werd hem een tweede paard aangeboden, maar hij brak bij de eerste rit de lendenen van het dier.

Ridder Aymon wist geen raad. Aangezien een ridder toch een paard moest hebben, bracht hij zijn zoon naareen burcht. Hier zat de beruchte hengst Baiaard (het Ros Beiaard) opgesloten. Het was een driftig beest dat door iedereen gevreesd werd en nog nooit zijn meester gevonden had. Heldhaftig trad Reinout het briesende paard tegemoet, dat hem onmiddellijk met een fikse trap enkele meters verder gooide. Reinout wilde het echter niet opgeven. Na een heroïsche strijd slaagde hij erin het angstwekkende paard aan zijn wil te onderwerpen. Vanaf dat moment zou het Ros Beiaard ridder Reinout blindelings gehoorzamen.

Helaas ontstond een ernstige vete tussen Karel de Grote en ridder Aymon en zijn zonen. Tijdens een partijtje schaak, ontstond er een hoogoplopende ruzie tussen Reinout en zijn neef Lodewijk, Karels zoon. De driftige Reinout gooide alle schaakstukken omver en gaf zijn tegenspeler een dodelijke dreun op het hoofd met het zware zilveren schaakbord. Karel zwoer dat hij Lodewijk zou wreken. Karel en zijn leger achtervolgden de vier broers, die wegvluchtten op de rug van het ros Beiaard en zich verborgen in het ontoegankelijke Ardense woud. Vanuit hun sterke burcht Montalbaen verdedigen de vier ridders zich tegen de aanvallende legerbenden van hun oom.

Intussen was ridder Aymon in de handen van Karel de Grote gevallen. Karel was enkel bereid vrede te sluiten en Aymon vrij te laten, indien het duivelse Ros Beiaard aan hem werd uitgeleverd. Reinout weigerde aanvankelijk op dit voorstel in te gaan, maar zwichtte uiteindelijk toch onder de smeekbeden van zijn moeder. Aangezien het paard de reputatie had onoverwinnelijk te zijn, besloot Karel het te verdrinken. Met gebroken hart en lede ogen moest Reinout lijdzaam toezien hoe het naar de rivier werd gebracht en met zware molenstenen om de nek in het water werd gegooid. Tot tweemaal toe verbrijzelde het paard met één hoefslag de stenen en zwom het terug naar de oever, waar Reinout stond te kijken. Bij een derde poging werden de stenen verzwaard, maar toch kwam het Ros Beiaard weer boven water, reikhalzend naar zijn meester. Reinout kon het lijden van het paard niet meer aanzien en wendde zijn hoofd af. Denkend dat zijn meester niets meer van hem wilde weten, liet het nobele dier zich verdrinken.

Vooral in de Maasvallei houden vele verhalen de sage van de Vier Heemskinderen (de 4 broers) in leven. De rivier waarin het Ros Beiaard werd verdronken, wordt geïdentificeerd met de Maas. De burcht van Montalbaen is volgens sommigen Montauban sous Buzenol, nabij Virton, waar zich inderdaad ruïnes bevinden. Maar ook het kasteel Poilvache wordt ermee in verband gebracht. Le rocher Bayard in Dinant.

Volgens de legende werd de rots door de hoef van het Cheval Bayard gespleten.

Hotel de Beyaerd - over ons.jpg